Кирип моорланар - Добо пожаловать - Welecom

Гостевая книга mail Ссылки Экии тывалар менди чаагай ла бе? Фотчики Другое персональное Бодунар дугайында тоогуп корунерем че(Анкета) Ersat Газета Центр Азии Шу-де Аныяк кыстар бээр>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МОЮ СТРАНИЧКУ

Экии эргим чонум менди чаагай сол-менди ле турар бе
Бо арында мээн чаа пректим-дир.
Мээн адымны Сарыглар Менги дээр мен чогум Сут-Хол оглу дур мен.
Мээн биле харылзажыр тывалар мээн мейлимче
азы аалчылар номунга артырып калынар.
Че менди чаагай!!!
Сканер чогундан мындыг сайтчыгаш болду.
Чаа чуруктар келзе чаартыр боор мен!Hosted by uCoz