"Адыр адыр эжим
Аъдын аскын тыртам"
Че ам мээн биле таныжып алыр кузелдиг кыстар бар болза, менче шелип ле турар,
мен база шелер мен.

Напишите мне

Hosted by uCoz